Cartref | Home

Croeso i wefan Côrdydd, un o gorau cymysg gorau Cymru, ac enillwyr teitl Côr yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2012 a 2013.

Mae’r misoedd nesaf yn mynd i fod yn un o’r rhai prysuraf yn ein hanes gyda Chyngerdd Mawreddog yn Eglwys y Tabernacl, Caerdydd ar Nos Sadwrn yr 22ain Mawrth am 7:30pm. Ebostiwch cordydd.codiarian@gmail.com am docynnau neu gofynnwch wrth aelodau’r côr.

Byddwn yn cyflwyno cyngerdd gyda’r cyfansoddwr byd enwog Paul Mealor a’r delynores Gwenllian Llyr yr wythnos ganlynol yn Neuadd Carnegie, Efrog Newydd ar Nos Sadwrn y 29ain o Fawrth am 7:30pm. Ewch i www.carnegiehall.org am docynnau.

Yn ogystal â’r uchod, byddwn yn cymryd rhan yng Nghymanfa Ganu Eglwys y Cymry, Efrog Newydd ar Ddydd Sul y 30ain o Fawrth am 3pm – ewch i www.nycwelsh.com am fwy o fanylion.

Dewiswch un o’r dolenni uchod i ddarganfod mwy am y côr, neu dilynwch ni ar Twitter @cordydd am y newyddion diweddaraf.

 

Welcome to the website of Côrdydd, Wales’ premier mixed voice choir, and winners of the prestigious Choir of the Festival prize at the National Eisteddfod in 2012 and 2013.

We have a number of exciting performances coming up including a Grand Concert at Y Tabernacl Church, Cardiff, Wales on Saturday 22nd March at 7:30pm. For tickets, contact cordydd.codiarian@gmail.com or ask a member of the choir.

We will be presenting an Evening of Welsh Choral Music with composer Paul Mealor and harpist Gwenllian Llyr in Zankel Hall at Carnegie Hall, New York on Saturday, March 29, 2014 at 7:30 PM. For tickets visit www.carnegiehall.org | CarnegieCharge 212-247-7800 | Box Office at 57th and Seventh.

As well as the above, we will perform at the Welsh Congregation of New York Cymanfa Ganu on Sunday March, March 30, 2014 at 3:00 PM at Rugers Presbyterian Church – visit www.nycwelsh.com  for more details.

If you’d like to find out some more about the choir and these events choose from the tabs above or follow us on Twitter @cordydd for the latest news.